Έντυπη διαφήμιση

Στον τομέα της έντυπης διαφήμισης είμαστε σε θέση να καλύψουμε την επιχείρησή σας σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών, αναλαμβάνοντας τόσο τον σχεδιασμό όσο και την εκτύπωση. Σχεδιάζουμε αποκλειστικά για τις ανάγκες σας φυλλάδια, καταλόγους, καταχωρήσεις, αφίσες, προσπέκτους, καθώς επίσης αναλαμβάνουμε και τον σχεδιασμό βιβλίων και περιοδικών.