Μαγνητάκια

 

Ομάδα μαγνητών Α' - διάσταση από 0 έως 22τ.εκ. : 115 € / 1000 τεμάχια

Ομάδα μαγνητών Β' - διάσταση από 22 έως 32τ.εκ. : 155 € / 1000 τεμάχια 

Ομάδα μαγνητών Γ' - διάσταση από 32 έως 42τ.εκ. : 175 € / 1000 τεμάχια

Ομάδα μαγνητών Δ' - διάσταση από 42 έως 52τ.εκ. : 190 € / 1000 τεμάχια

Ομάδα μαγνητών Ε' - διάσταση από 52 έως 65τ.εκ. : 215 € / 1000 τεμάχια

Παρακάτω θα βρείτε τα διαθέσημα καλούπια για κάθε ομάδα. Για νέο καλούπι η επιβάρυνση είναι 25 €.

 

 Ομάδα Α                                                                                               
Μαγνητάκι Α1Μαγνητάκι Α2Μαγνητάκι Α3

 

 Ομάδα Β                                                                                               

Μαγνητάκι Β1Μαγνητάκι Β2Μαγνητάκι Β3Μαγνητάκι Β4Μαγνητάκι Β5Μαγνητάκι Β6Μαγνητάκι Β7Μαγνητάκι Β8

 

 Ομάδα Γ                                                                                               

Μαγνητάκι Γ1Μαγνητάκι Γ2Μαγνητάκι Γ3Μαγνητάκι Γ4Μαγνητάκι Γ5Μαγνητάκι Γ6Μαγνητάκι Γ7Μαγνητάκι Γ8Μαγνητάκι Γ9Μαγνητάκι Γ10Μαγνητάκι Γ11Μαγνητάκι Γ12Μαγνητάκι Γ13Μαγνητάκι Γ14Μαγνητάκι Γ15Μαγνητάκι Γ16Μαγνητάκι Γ17Μαγνητάκι Γ18Μαγνητάκι Γ19 

 

 Ομάδα Δ                                                                                               

Μαγνητάκι Δ1Μαγνητάκι Δ2Μαγνητάκι Δ3Μαγνητάκι Δ4Μαγνητάκι Δ5Μαγνητάκι Δ6Μαγνητάκι Δ8Μαγνητάκι Δ9Μαγνητάκι Δ10Μαγνητάκι Δ11`

 

 Ομάδα Ε                                                                                               

 Μαγνητάκι Ε1Μαγνητάκι Ε2Μαγνητάκι Ε3Μαγνητάκι Ε4Μαγνητάκι Ε5Μαγνητάκι Ε6Μαγνητάκι Ε7Μαγνητάκι Ε8Μαγνητάκι Ε9Μαγνητάκι Ε10Μαγνητάκι Ε11Μαγνητάκι Ε12Μαγνητάκι Ε13